All videos by Yawzu Yawzu

DEC5018 Microeconomics-Maybach

DEC5018 Microeconomics-Maybach

In the DEC5018 Microeconomics-Maybach video Yawzu Yawzu says, Disclaimer – “This video is prepared only for educational purpose” Group Name: 1)Ong Yaw Zu 2)Yee She Meng 3)Chan Hui Xin 4)Wong Zhi Zheng. Upload by: Yawzu Yawzu Download: SongLyrics
DEC5028 Macroeconomics-Bank Negara Malaysia

DEC5028 Macroeconomics-Bank Negara Malaysia

In the DEC5028 Macroeconomics-Bank Negara Malaysia video Yawzu Yawzu says, Disclaimer – “This video is prepared only for educational purpose” Group Name: 1)Chan Hui Xin 2)Yee She Meng 3)Hong Peng Wee 4)Wong Zhi Zheng 5)Ong ... Upload by: Yawzu Yawzu Download: SongLyrics
Business finance group presentation

Business finance group presentation

In the Business finance group presentation video Yawzu Yawzu says, Disclaimer – “This video is prepared only for educational purpose” 1)Chan Hui Xin 2)Ang Yan Ping 3)Ong Yaw Zu. Upload by: Yawzu Yawzu Download: SongLyrics
MPU 3201-Bahasa Melayu Kebangsaan

MPU 3201-Bahasa Melayu Kebangsaan

In the MPU 3201-Bahasa Melayu Kebangsaan video Yawzu Yawzu says, Disclaimer – “This video is prepared only for educational purpose” Kumpulan 1)Ong yaw zu 1161204601 2)Hong peng wee 1161204007 3)Er ping wei ... Upload by: Yawzu Yawzu Download: SongLyrics

Found 4 videos