આજની ઘડીતે રળીયામણી - Poonam Gondaliya | New Gujarati Song | Aajni Ghadite Raliyamani

RDC Gujarati Music · 1,276 views
Watch આજની ઘડીતે રળીયામણી - Poonam Gondaliya | New Gujarati Song | Aajni Ghadite Raliyamani video. The આજની ઘડીતે રળીયામણી - Poonam Gondaliya | New Gujarati Song | Aajni Ghadite Raliyamani video uploader RDC Gujarati Music says about, આજની ઘડીતે રળીયામણી - Poonam Gondaliya | New Gujarati Song | Aajni Ghadite Raliyamani | RDC Gujarati Music


SINGER:- POONAM GONDALIYA
LYRICS:- BHAKT KAVI SHREE NARSINH MAHETA
MUSIC:- AJAY VAGHESHWARI
RECORDING:- WAGHESHWARI STUDIO (PARESH PATEL)
EDIT BY:- KARAN JOSHI
PRODUCER:- DAYARAM GONDALIYA
LABEL :- STUDIO JAY SOMNATH
DIGITAL PARTNER : RDC Media Pvt Ltd
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIKE || SHARE || COMMENT || SUBSCRIBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
►SUBSCRIBE Our CHANNEL For More Update :http://bit.ly/2cHvRk8
❖Facebook : https://goo.gl/rCngrH
❖Twitter : https://goo.gl/cSN911
❖Dailymotion : https://goo.gl/BUiTtskIoaIq8BiaQ