સાંભળો : Nonstop Gujarati DJ Songs | TEJAL THAKOR, NITIN BAROT ના આવાજ માં | મઝા પડશે તમને

RDC Gujarati Music · 527 views
Watch સાંભળો : Nonstop Gujarati DJ Songs | TEJAL THAKOR, NITIN BAROT ના આવાજ માં | મઝા પડશે તમને video. The સાંભળો : Nonstop Gujarati DJ Songs | TEJAL THAKOR, NITIN BAROT ના આવાજ માં | મઝા પડશે તમને video uploader RDC Gujarati Music says about, સાંભળો : Nonstop Gujarati DJ Songs | TEJAL THAKOR, NITIN BAROT ના આવાજ માં | મઝા પડશે તમને

Title : Khodalmaa Nu Zarmariyalu Paan
Singer : Nitin Barot, Tejal Thakor
Music : Ranjit Nadiya
Lyrics : Baldevsinh
Label : Studio Rhythm
DIGITAL PARTNER : RDC Media Pvt Ltd
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIKE || SHARE || COMMENT || SUBSCRIBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
►SUBSCRIBE Our CHANNEL For More Update :http://bit.ly/2cHvRk8
❖Facebook : https://goo.gl/rCngrH
❖Twitter : https://goo.gl/cSN911
❖Dailymotion : https://goo.gl/BUiTtsf6Fgvc38RSc