Loading...

Marii Hawaasni Magalaa Ambootti Dr Abiy Ahmed waliin Dhimoota Hawaasaa Dinagdee fi Nageenyaa irratti mari'atee keessaa yaaden fudhataman. Kutaa Tokkof...

Abiy Ahmed phd proposal in title Social Capital and its role in traditional Conflict resolution in Ethiopia(The case of jimma zone)