Loading...

http://facebok.com/TupacAmaruShakur4ever (Mr. Notch Chorus) Ah send you my love With a dozen roses Make sure that she knows it From the bottom of my ....

Straż Graniczna (SG) - jednolita, umundurowana, w pełni zawodowa formacja typu policyjnego. Została powołana do życia ustawą z dnia 12 paździer...