All videos by TIBEBU EjARA

Qubeen ni haasa'aa;FiilmiiBArsiisaa Afaan Oromoo (Qubee)

Qubeen ni haasa'aa;FiilmiiBArsiisaa Afaan Oromoo (Qubee)

In the Qubeen ni haasa'aa;FiilmiiBArsiisaa Afaan Oromoo (Qubee) video TIBEBU EjARA says, Afaan Oromoo Afaan eenyummaan saba oromoo ittiin ibsamuu tokkoo fi qofaa dha. Fiilmiin gabaabaa qubee barsiisuu kun kan deegarsa qaama tokkoo malee ... Upload by: TIBEBU EjARA Download: SongLyrics
Abush zeleke-Amote Best lyrics Animated,Sirba Afaan Oromoo Abush Zallaqaa

Abush zeleke-Amote Best lyrics Animated,Sirba Afaan Oromoo Abush Zallaqaa

In the Abush zeleke-Amote Best lyrics Animated,Sirba Afaan Oromoo Abush Zallaqaa video TIBEBU EjARA says, Abush zallaqaa Artiistii Guddina afaan oromoo fi beekamuu aadaa oromoof gummaacha gatiin hin shaalagamnee gummachaa jiran kessaa isa tokkoo fi aniis ... Upload by: TIBEBU EjARA Download: SongLyrics
ይሄ ነው ዳንስ (Best dance that for.....

ይሄ ነው ዳንስ (Best dance that for.....

In the ይሄ ነው ዳንስ (Best dance that for..... video TIBEBU EjARA says, in this film kids celebrating national flag day at school in goyas school.this film shot it taken by amateur and uploaded for fun purpose.so bear in mind this and ... Upload by: TIBEBU EjARA Download: SongLyrics
Tibebu Ejara Logo Animation Made by Blender for Tibebu Ejara Advertising Adama,Oromia

Tibebu Ejara Logo Animation Made by Blender for Tibebu Ejara Advertising Adama,Oromia

In the Tibebu Ejara Logo Animation Made by Blender for Tibebu Ejara Advertising Adama,Oromia video TIBEBU EjARA says, This intro is made by Blender 3d software For Tibebu Advertising. The CG artist who did Modeling object,texturing, light and everthing is Tibebu Ejara. Since its ... Upload by: TIBEBU EjARA Download: SongLyrics

Found 4 videos